تبلیغات
گل گلدون من - وطن
گل گلدون من


© وطن

سه شنبه 26 آذر 1387

وطن پرنده ی پر در خون
وطن شكفته گل در خون
وطن فلات شهید و شب
وطن پا تا به سر خون
وطن ترانه ی زندانی
وطن قصیده ی ویرانی
ستاره‌ها اعدامیان ظلمت
به خاك اگر چه می‌ریزند
سحر دوباره بر می‌خیزند
بخوان كه دوباره بخواند
این عشیره ی زندانی
گل سرود شكستن را
بگو كه به خون بسراید
این قبیله ی قربانی
حرف آخر رستن را
با دژخیمان اگر شكنجه
اگر بند است و شلاق و خنجر
اگر مسلسل و انگشتر
با ما تبار فدایی
با ما غرور رهایی
به نام آهن و گندم
اینك ترانه ی آزادی
اینك سرودن مردم
امروز ما امروز فریاد
فـردای ما روز بزرگ میعاد
بگو كه دوباره می‌خوانم
با تمامی یارانم گل سرود شكستن را
بگو كه به خون می‌سرایم
دوباره با دل و جانم
حرف آخر رستن را
بگو به ایران بگو به ایران
___________________________________________
بگو به ایران.........................................

نوشته شده در سه شنبه 26 آذر 1387 و ساعت 09:48 ب.ظ توسط : شقایق
ویرایش شده در سه شنبه 26 آذر 1387 و ساعت 10:50 ب.ظ

|+| نظر ها ()


© مطالب پیشین

/\